100% nöjd kundgaranti.                                               Alla priser Inkl. Moms

Shopping cart
kr0.00

Mattvård

Erfarenheten har visat att många mattor alldeles för tidigt blir förslitna eller förstörda på grund  av felaktig behandling. I det följande ges några enkla råd för mattansvård.

De första månaderna bör en ny matta absolut inte piskas och helst inte dammsugas, i varje fall inte för ofta. Mattans lugg yta· skall nämligen först bli riktigt tilltrampad, ty då blir ytan mer oöm för slitage av allaslag.

En ny matta luggar i regel av sig mer eller mindre beroende på hur hög luggen är, mera vid hög lugg än vid låg. Detta beror på att korta fibrer finns kvar i luggen efter skärningen och dessa arbetar sig efter hand upp i ytan, men detta inverkar inte på mattans kvalitet eller livslängd och upphör efter hand. När i ullgarner dessa kortare fibrer, den s.k. bottenullen, så småningom försvunnit återstår huvudsakligast de blanka täckhåren, vilket gör att en matta får sin riktiga glans först efter en tids slitage. Försök aldrig dra ut knutar eller tjocka trådar, låt fackmannen klippa eller fästadem.

Om en matta över huvud taget måste piskas, bör detta ske med en bredbladig piskkäpp, ej vanlig rotting eller träkäpp. De fina varp- eller inslagstrådarna kan i annat fall lätt brytas av och hål uppstå. Piska alltid mattans baksida. Dammet tränger då ut på mattans framsida och borstas därefter lätt bort från luggytan »med luggs» med en torr borste.

När man dammsuger mattan bör man se till att dammsugarens munstycken är felfria, och själva dammsugningen skall alltid ske i luggens riktning(med luggs)såattdammetejpressastillbaka i mattan igen. Det är fel att fortsätta med damm­sugningen så länge man över huvud taget kan få något i påsen, ty på det viset kan man så småningom förstöra mattans helaöversida.

Smuts och fettfläckar avlägsnas med flyktig rengöringsvätska: Använd alltid ren trasa. Om mattan har fått svårare fläckar eller om den är genom smutt siglåtermantvättadenhosnågontvätt specialist. Detärfelattförsökarengöramattormedexempelvisfuktigateblad,våtatrasorellerdylikt.Följ den blir att dammet fuktas och fäster än mer vid mattan, färgerna förlorar i friskhet, och mattan får ett solkigtutseende.

Misstänker man mal i mattan använder man något bra  undersöker hela mattan noggrant, piskar och dammsuger den samt låter den ligga i timtal i solen och friska luften. Vid större mal skador kan det  vara nödvändigt att låta tvätta mattan.

En trasig frans eller långsida intebaramiss­pryder mattan utan orsakar  lättenupprivningav kanten, som därigenom sargas. Sedärförtillatt uppkomna skavanker lagassnarastmöjligt.Ett bra sätt att förlänga  mattanslivslängdär  att använda mattunderlägg. Detta är då även ettglidskyddsomförebygger olyckshändelsergenomhalkning.Underlägget bör runt om vara någoncentimeter.